Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí

Variant title
Vorläufige Erkenntnisse von Wasserläufen auf dem Gebiet der Prager Alt- und Neustadt : Das alltägliche Leben entlang dem Kanal an der Scheide zwischen der städtischen und ländlichen Umgebung
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 143-[150]
Extent
143-[150]
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ŠPAČEK, L. 1978: Nové nálezy při stavbě metra Na můstku, Arch. historica 3, 382-385.

[2] JANKOVSKÁ, V. 1998: Výsledky pylových analýz z Malé Strany v Praze (v tisku).

[3] MORAVEC, J. (ed.): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. Academia, Praha. 200pp.