Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1973, roč. 22, č. G17

Obrázek
Rok
1973
Rok vydání
1976
Obor
Stati
Page Title
[7]-12 Marxistická sociologie války a její rozvíjení Ovesný, Miroslav | pdficon
[13]-21 K některým metodologickým aspektům sociolingvistiky : (diskuzní podněty) Hájek, Mojmír; Chloupek, Jan | pdficon
[23]-31 Obsah a rozsah typového pojmu Gregor, Miroslav | pdficon
[33]-43 Proces vyrovnávání vzdělanostní úrovně mužů a žen v ekonomicky aktivní populaci ČSSR Možný, Ivo | pdficon
[45]-56 Wilhelma Diltheye založení vědy duchovní a pozitivismus Johna Stuarta Milla Střítecký, Jaroslav | pdficon
[57]-70 Die soziologische Problematik des Gebietes in Bezug auf die Entwicklungsspezifität der Tschechoslovakischen Landwirtschaft Burian, Antonín; Hájek, Mojmír | pdficon
[71]-91 K některým empirickým zjištěním o vztazích mezi vzděláním a volným časem Pácl, Pavel | pdficon
[93]-104 K problému operacionalizace sociální kategorie mládeže Přadková, Svatomíra | pdficon
[105]-122 Dělba práce v domácnosti a předpoklady socialistického způsobu života Tomášek, Pavel | pdficon
Sdělení, zprávy a recenze
Page Title
[123]-129 K problematice ekonomiky tvorby a užívání programů pro hromadné zpracování dat na samočinných počítačích Možný, Ivo | pdficon
129-133 Program SOC, jeho možnosti, meze a dosavadní zkušenosti Foret, Miroslav; Librová, Hana | pdficon
133-136 Sociologická práce v muzeích Gabriel, Jiří | pdficon
136-142 Některé sociologické konference v roce 1973 : přehled Hájek, Mojmír | pdficon
142-145 Dvě diplomové práce o volných sobotách Pácl, Pavel | pdficon
145-146 [Sociální mobilita: sborník sociologických textů] Možný, Ivo | pdficon
146-147 [Dunning, Eric, ed. The sociology of sport: a selection of readings] Pácl, Pavel | pdficon
147-148 [Kamiač, Andrej. Ekonomika vzdelania] Přadková, Svatomíra | pdficon
148-151 [Čagin, Boris Aleksandrovič. Očerk istorii sociologičeskoj mysli v SSSR (1917-1969)] Střítecký, Jaroslav | pdficon
151-152 [Lekcii po metodike konkretnych social'nych issledovanij] Gregor, Miroslav | pdficon
153-155 [Jadov, Vladimir Aleksandrovič. Sociologičeskoje issledovanije: metodologija, programma, metody] Gregor, Miroslav | pdficon