2

Title: Opera Slavica
Rok: 2000
Ročník: 10
Číslo: 2
Rok vydání
2000
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document Document
Об одном неизученном явлении в творчестве А.С. Пушкина | 1–7
Nikolajeva, Tat'jana Michajlovna
PDF PDF
Title Document Document
Речевой этикет в прозе А.П. Чехова | 8–19
Michal'čuk, Tamara Grigor'jevna
PDF PDF
Title Document Document
Русский отглагольный предлог как элемент обстоятельств | 20–26
Vobořil, Ladislav
PDF PDF
Title Document Document
Административно-территориальное устройство земель Галицкой Руси XV-XVI вв. и их представление в латиноязычных актовых книгах | 27–32
Myronova, Valentyna Mykolajivna
PDF PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document Document
Венгерская русинистика : вторая жизнь литературных памятников | 33–36
Kapral', Mychayl
PDF PDF
Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch '99 v Ostravě | 36–38
Žaža, Stanislav
PDF PDF
Gramatika v současné lingvodidaktice | 38–40
Brandner, Aleš
PDF PDF
Pocta profesoru Františku Malířovi | 40–42
Brandner, Aleš
PDF PDF
XV-е Оломоуцкие дни русистов | 42–44
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
[Найдич, Л. След на песке : Очерки о русском языковом узусе] | 45–48
Trösterová, Zdeňka
PDF PDF
[Ruferová, J. Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině] | 48–49
Žaža, Stanislav
PDF PDF
[Newerkla, S. Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen : Diglossie im Schulwesen der böhmischen Kronländer 1740-1918] | 50–51
Žaža, Stanislav
PDF PDF
[Шапошников, В. Русская речь 1990-х : Современная Россия в языковом отображении] | 52–56
Vyčichlová, Ema
PDF PDF
Stylistika zpravodajství | 56–57
Hauser, Přemysl
PDF PDF
[Greifswalder Beiträge zur Slawistik III., E. - M . - A.] | 57–60
Miljutina, Tamara Alexandrovna
PDF PDF
[Шимчук, Э.Г.; Щур, М.Г. Словарь русских частиц] | 60–61
Brandner, Aleš
PDF PDF
[Pisarek, L. Речевые действия и их реализация в русксом языке в сопоставлении с польским : (Экспрессивы)] | 62–64
Bumbálková, Jana
PDF PDF
[Rossica Olomucensia XXXV (za rok 1996) : Ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého] | 64–66
Toncrová, Šárka; Bumbálková, Jana
PDF PDF
[Славистика (Књига II, III)] | 66–68
Krejčí, Pavel
PDF PDF