2

Title: Opera Slavica
Rok: 2019
Ročník: 29
Číslo: 2
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok vydání
2019
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Slavische Mikroliteratursprachen – Zur Applizierbarkeit eines Paradigmas im westslavischen Sprachraum | 5–28
Henzelmann, Martin
PDF
Posebnosti sklanjatve samostalnikov v prleškem narečju panonske narečne skupine na primeru govora vasi Cven | 29–39
Kosi, Mateja
PDF
Kумулативни глаголи у речницима чешког и српског језика | 41–60
Mitrićević-Štěpánek, Katarina
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Kašubština – úspěch, zklamání či důvod k obavám? : (nad publikací Adely Kożyczkowské Kaszubszczyzna. Pedagogicznie o języku i tożsamości) | 61–66
Bogoczová, Irena
PDF
Розмовляємо українською : посібник із розвитку зв'язного мовлення для чеських студентів | 67–71
Archangel'skaja, Alla
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
International academic forum Bulgarian Studies Abroad, Philology at Home | 73–76
Ilieva, Boyka; Todorova, Bilyana; Anastasova, Maria
PDF
Recenze
Title Document
Српски језик и српска ћирилица | 77–82
Henzelmann, Martin
PDF
A unique multiperspective and multidisciplinary insight into the issue of global communication | 82–86
Uchvanava, Ìryna Frolaŭna
PDF
O slovanském slovosledu z diachronního pohledu | 86–88
Mladenovová, Margarita
PDF
Сборник статей к 90-летию профессора Адама Евгеньевича Супруна | 89–93
Brandner, Aleš
PDF
Sborník k nedožitým devadesátinám profesora Radoslava Večerky | 93–97
Brandner, Aleš
PDF