Musicologica Brunensia 2010, roč. 45, č. 1-2

Obrázek
Název čísla
Stanislavu Tesařovi k 70. narozeninám
Stanislav Tesař at 70
Rok
2010
Rok vydání
2010
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
ISBN
978-80-210-5303-8
Poznámka
  • Za úvodními listy sborníku fotografie Stanislava Tesaře.
Ústav FF MU
Page Title
[5]-10 Stanislav Tesař at 70; Selected bibliography of the work of Stanislav Tesař Macek, Petr; Poledňák, Ivan | pdficon
Page Title
[11]-27 Musiker aus den Böhmischen Ländern in der Förderung durch das K.K. Ministerium für Cultus und Unterricht Antonicek, Theophil | pdficon
Page Title
[29]-36 Činnost sdružení Camerata Brno v závěrečné fázi jeho existence Bártová, Jindřiška | pdficon
Page Title
[37]-40 Garlic Soup and Zimmermann's Festschrift Beckerman, Michael | pdficon
Page Title
[41]-59 Sporckovská "obecná nota" : rozhovor mezi Poustevníkem a Dvořanem na Bonreposkou árii Bohadlo, Stanislav | pdficon
Page Title
[61]-67 Proměny odkazu Františka Lýska Burešová, Alena | pdficon
Page Title
[69]-76 √2 ≠ a : b jako problém tonality Celhoffer, Martin | pdficon
Page Title
[77]-94 Partes rozličných autorův starých, aneb, Výsledky práce semináře renesanční a raně barokní hudby na UK FF v Praze (1991–2010) Daněk, Petr | pdficon
Page Title
[95]-102 Jan Novák: Musica poetica Latina : od nesmrtelnosti jazyka k nesmrtelnosti hudby? Flašar, Martin | pdficon
Page Title
[103]-111 Vzpomínka na Tesařova ředitelská léta v Muzeu české hudby v Praze Hallová, Martkéta | pdficon
Page Title
[113]-125 Platón a evropská tradice vztahu filosofie a hudby Horyna, Martin | pdficon
Page Title
[127] Poděkování a malé ohlédnutí Chorvátová, Anna | pdficon
Page Title
[129]-148 Ztělesněná hudba a strženost tělem : hudebně neviditelné odhalování Kopecký, Jiří | pdficon
Page Title
[149]-162 Die Dämmerung des Olmützer deutschen Theaters Křupková, Lenka | pdficon
Page Title
[163]-169 Neznámá skica Smetanova Pražského karnevalu Mojžíšová, Olga | pdficon
Page Title
[171]-181 František Antonín Míča (kř. 2.9.1696 Náměšť nad Oslavou) – nové skutečnosti o známém jaroměřickém skladateli a dalších příslušnících jeho rodu Perutková, Jana | pdficon
Page Title
[183]-187 Pracovní paměti - nikoli sentimentální : k 70. narozeninám PhDr. Stanislava Tesaře Schnierer, Miloš | pdficon
Page Title
[189]-206 Nové poznatky k hudbě na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha Spáčilová, Jana | pdficon
Page Title
[207]-214 Rozpaky nad Hábou : příspěvek k dějinám masové písně Spurný, Lubomír | pdficon
Page Title
[215]-221 Ritornel jako symbol labyrintického tance v Ariadně Bohuslava Martinů Sýkora, Pavel | pdficon
Page Title
[223]-250 Janáčkovo operní torzo Paní Mincmistrová Štědroň, Miloš | pdficon
Page Title
[251]-261 Hudobno–pedagogické myslenie ako súčasť procesov hudobného vývoja Vereš, Jozef | pdficon
Page Title
[263]-280 Ke genezi a premiéře Janáčkovy Glagolské mše Zahrádka, Jiří | pdficon
Přílohy
Page Title
[283]-297 Český hudební slovník osob a institucí : pravidla pro autory - seznam zkratek – aktualizovaný stav 2010 (certifikovaná metodika) Macek, Petr; Kalina, Petr; Sedláčková, Simona | pdficon
[299]-301 Můj kraj : Stanislavu Tesařovi k sedmdesátinám Vičar, Jan | pdficon
[303]-313 Fotogalerie | pdficon