H23-24

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: [1988-1989]
Ročník: 37-38
Číslo: H23-24
Rok vydání
[1989]
Ústav FF MU
Příloha
Title Document
Příloha PDF
Stati
Title Document
Remarques sur la mise en tablature de la chanson de Lassus "Susanne un jour" par Mareschal : (de la tablature d'épinette 1593) | [7]–11
Kučerová, Marie
PDF
Claudio Monteverdi und die böhmischen Länder : Bemerkungen zur Frage der Italianisierung der Kulturverhältnisse | [13]–17
Štědroň, Miloš
PDF
Notes on the poetics and dramaturgy of "The seven words of Christ" by Heinrich Schütz | [19]–26
Vysloužil, Jiří
PDF
Violinkompositionen mit Skordatur in Kremsier : (in der Karl Liechtenstein-Castelcorns Sammlung aus den Jahren 1664-1695) | [27]–31
Valešová, Dagmar
PDF
Die Musikkultur auf dem Schloß in Vranov nad Dyjí : (Frain an der Thaya) | [33]–41
Křivinková-Janská, Pavlína
PDF
Jan Hugo Voříšeks Secundiz-Cantate | [43]–45
Kyas, Vojtěch
PDF
Musikdramatische Termini in Jungmanns "Slovesnost" | [47]–57
Pečman, Rudolf
PDF
Oб oднoм coвeтcкoм иccлeдoвaнии в coвpeмeннoй eвpoпeйcкoй иcтopиoгpaфии пo пpoблeмe "Cтиль в мyзыкe" | [59]–66
Mel'nikova, Marina
PDF
Materiály
Title Document
František Martin Pelcl : akademická nástupní řeč o užitečnosti a důležitosti češtiny | [67]–94
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš
PDF
Recenze
Title Document
[Vysloužil, Jiří. Muzikologické rozpravy] | [95]–97
Pečman, Rudolf
PDF
[Fukač, Jiří, ed. Pojmoslovie hudobnej komunikácie] | 97–98
Vysloužil, Jiří
PDF
[Štědroň, Miloš. Claudio Monteverdi: génius opery] | 98–99
Pečman, Rudolf
PDF
[Pečman, Rudolf. Georg Friedrich Händel] | 99–101
Štědroň, Miloš
PDF
[Harnoncourt, Nikolaus. Musik als Klangrede: Wege zu einem neuen Musikverständnis: Essays und Vorträge.] | 101–103
Valešová, Dagmar
PDF