I23

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1988
Ročník: 37
Číslo: I23
Rok vydání
1988
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Title Document
Životní jubileum univerzitního profesora PhDr. Jozefa Kurice, DrSc. | [7]–8
Smékal, Vladimír
PDF
Title Document
Výběr z publikační činnosti profesora PhDr. Jozefa Kurice, DrSc. | [9]–11
PDF
Stati – Статьи – Articles
Title Document
Přínos J.Ev. Purkyně pro rozvoj československé psychologie | [13]–23
Kuric, Jozef
PDF
Metodologická východiska výzkumů osobnosti | [25]–40
Smékal, Vladimír
PDF
Heuristické řešení problémů se zřetelem ke komplexnosti odpovědi | [41]–54
Chalupa, Bohumír
PDF
On the ontogenesis of speech acts | [55]–65
Pačesová, Jaroslava
PDF
Modely jako východiska teorie aktivního sociálního učení programového | [67]–81
Sedlák, Jiří
PDF
Faktory ovlivňující volbu oboru vysokoškolského studia | 83–91
Svoboda, Mojmír
PDF
K psychologickým základům výchovy slovesným uměním | [93]–106
Vízdal, František
PDF
Psychodiagnostické činnosti v systémech institucionalizované psychologické pomoci člověku | [107]–117
Dan, Jiří
PDF
Metodická sdělení – Методические сообщения – Methodical contributions
Title Document
Obtížnost jednotlivých položek Harvardské skupinové škály hypnabitily | [119]–122
Svoboda, Mojmír
PDF
Deprese : vstup do problematiky | [123]–129
Vašina, Lubomír; Černý, Vojtěch
PDF
Referáty – Доклады – Reports
Title Document
Neuropsychologická charakteristika poruch součinnosti hemisfér při zabezpečování vyšších forem sdělovacího procesu | [131]–134
Vašina, Lubomír
PDF
Psychologické aspekty komunikace trojrozměrným uměním | [135]–142
Stránská, Zdenka
PDF