Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1988, roč. 37, č. I23

Obrázek
Rok
1988
Rok vydání
1988
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Page Title
[7]-8 Životní jubileum univerzitního profesora PhDr. Jozefa Kurice, DrSc. Smékal, Vladimír | pdficon
Page Title
[9]-11 Výběr z publikační činnosti profesora PhDr. Jozefa Kurice, DrSc. | pdficon
Stati – Статьи – Articles
Page Title
[13]-23 Přínos J.Ev. Purkyně pro rozvoj československé psychologie Kuric, Jozef | pdficon
[25]-40 Metodologická východiska výzkumů osobnosti Smékal, Vladimír | pdficon
[41]-54 Heuristické řešení problémů se zřetelem ke komplexnosti odpovědi Chalupa, Bohumír | pdficon
[55]-65 On the ontogenesis of speech acts Pačesová, Jaroslava | pdficon
[67]-81 Modely jako východiska teorie aktivního sociálního učení programového Sedlák, Jiří | pdficon
83-91 Faktory ovlivňující volbu oboru vysokoškolského studia Svoboda, Mojmír | pdficon
[93]-106 K psychologickým základům výchovy slovesným uměním Vízdal, František | pdficon
[107]-117 Psychodiagnostické činnosti v systémech institucionalizované psychologické pomoci člověku Dan, Jiří | pdficon
Metodická sdělení – Методические сообщения – Methodical contributions
Page Title
[119]-122 Obtížnost jednotlivých položek Harvardské skupinové škály hypnabitily Svoboda, Mojmír | pdficon
[123]-129 Deprese : vstup do problematiky Vašina, Lubomír; Černý, Vojtěch | pdficon
Referáty – Доклады – Reports
Page Title
[131]-134 Neuropsychologická charakteristika poruch součinnosti hemisfér při zabezpečování vyšších forem sdělovacího procesu Vašina, Lubomír | pdficon
[135]-142 Psychologické aspekty komunikace trojrozměrným uměním Stránská, Zdenka | pdficon