Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1971, roč. 20, č. I6

Obrázek
Rok
1971
Rok vydání
1971
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Articles
Page Title
[7]-14 Komenského koncepce obsahu vzdělání a dnešek Veselá, Zdenka | pdficon
[15]-20 Pozornost J.A. Komenského věnovaná významu mimoškolního prostředí pro výchovu Přadka, Milan | pdficon
[21]-49 Pojetí názornosti v novodobých dějinách výchovy Jůva, Vladimír | pdficon
[51]-75 Výzkum v rozumové výchově Monatová, Lili | pdficon
[77]-102 K pedagogické problematice cíle vyučování cizím jazykům Liškař, Čestmír | pdficon
[103]-125 Formativní účin vyučovacích metod Mojžíšek, Lubomír | pdficon
[127]-139 K historii středního školství Veselá, Zdenka | pdficon
[141]-156 K některým pedagogickým problémům vysokoškolských kolejí Přadka, Milan | pdficon
[157]-164 Délka výukového filmu jako pedagogický problém Hnát, Jaroslav | pdficon
Diskuse – Diskussion
Page Title
[165]-169 Obecná pedagogika jako integrační činitel pedagogických věd Jůva, Vladimír | pdficon
Zprávy a recenze
Page Title
[171]-173 K výročí Konstantina Dimitrijeviče Ušinského Veselá, Zdenka | pdficon
173-174 [Liškař, Čestmír. Funkce jazykové laboratoře v moderním jazykovém vyučování] Jůva, Vladimír | pdficon
174-175 [Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)] Přadka, Milan | pdficon
176 [Wroczyński, Ryszard. Sociálna pedagogika] Přadka, Milan | pdficon
176-178 [Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II] Veselá, Zdenka | pdficon
Page Title
[179]-181 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon