Boháčová, Ivana

Varianty jmen:

Boháčová, Ivana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20.

Článek
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav. Archeologie středověku v Praze mezi dvěma světovými válkami : zapomenuté kapitoly z historie oboru. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 641–682.

Článek
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Chotěbor, Petr; Žegklitz, Jaromír. Bývalý biskupův dům na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 117–126.

Článek
Boháčová, Ivana. Doklady českopolských kontaktů z raně středověké Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 47–53.

Článek
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Žegklitz, Jaromír. Jiřské náměstí na Pražském hradě : (Shrnuti výsledků 1. etapy výzkumu). Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 193–202.

Článek
Boháčová, Ivana. K problematice dispozice a komunikačního systému Pražského hradu v raném středověku. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. .

Článek
Boháčová, Ivana. Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 483–492.

Článek
Boháčová, Ivana. Několik poznámek k opevnění Pražského hradu na sklonku raného středověku a k současnému stavu jeho poznání. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 9–18.

Článek
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav. Praha archeologická : koncepce a realizace projektu Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 41–55.

Článek
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Tomková, Kateřina; Žegklitz, Jaromír. Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980—1987. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 173–198.

Článek
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988—1992. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 239–246.

Článek

Článek
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Petříčková, Jitka; Žegklitz, Jaromír. Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 177–189.

Článek
Boháčová, Ivana. Prvé zprávy o sídlištích jako jeden z pramenů poznání dějin osídlení. Možnosti jejich interpretace. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 405–410.

Článek
Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav. Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi : Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 37–50.

Článek
Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav. Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi : příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 259–278.

Článek
Boháčová, Ivana; Hošek, Jiří. Raně středověké nože ze Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 367–392.

Článek
Špaček, Jaroslav; Boháčová, Ivana. Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 307–322.

Článek
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav. Výzkum opevnění hradiště ve Staré Boleslavi — předběžné sdělení. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 27–35.