Advanced search

Searching in title Studia paedagogica 2011, vol. 16. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 40

Article
Obsah - Contents. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 3–4.

Article
Smetáčková, Irena. Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 9–26.

Article
Poděkování recenzentům. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 205–207.

Article
Cesta ke kvalitě : autoevaluace školy. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 210.

Article
Lojdová, Kateřina. Hodnoty v prostředí punkové subkultury. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 131–157.

Article
Mazurkiewicz, Grzegorz, Walczak, Bartłomiej. Evaluace jako diskurz : komunikace a/versus kontrola v novém modelu školní inspekce v Polsku. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 109–129.

Article
Pospíšilová, Radka. Role rodičů v domácí přípravě do školy. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 171–182.

Article
Předplatné časopisu Studia pedagogica. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 208.

Article
Viktorová, Ida. Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 27–47.

Article
Kubiatko, Milan. Bez prírodopisu to nejde, alebo, Ako ho vnímajú žiaci základných škôl. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 75–88.

Article
Pol, Milan. Editorial. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 5–8.

Article
Výzva pro autory Studia paedagogica. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 209.

Article
Back matter. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. .

Article
Front matter. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. .

Article
Ball, Stephen J., Pol, Milan, Švaříček, Roman. Pokus o teorii nepořádku : rozhovor se Stephenem J. Ballem. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 159–169.

Article
Hloušková, Lenka. Podněty ke vzdělávání kariérových poradců z činnosti sítě pro inovaci kariérového poradenství v Evropě : zpráva. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 201–204.

Article
Kánská, Martina. Profesní start absolventek studijního oboru sociální pedagogika a poradenství. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 183–194.

Article
Sršníková, Daniela. Spätná väzba ako faktor ovplyvňujúci lingvistickú a komunikatívnu úroveň produktívnej zručnosti písania. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 89–108.

Article
Šeďová, Klára. Fenomén zvaný škola : recenze knihy. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 195–199.

Article
Brücknerová, Karla. Paleta hodnotících situací a hodnotících přístupů ve výtvarné výchově. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 49–73.

Article
Makovská, Zuzana. Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 1, pp. 47–70.

Article
Šeďová, Klára. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 1, pp. 89–118.

Article
Šeďová, Klára, Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 1, pp. 5–8.

Article
Back matter. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 1, pp. .

Article
Front matter. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 1, pp. .