Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1965, vol. 14. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 49

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1965, vol. 14, issue A13.

Article
Merta, Rudolf. Poznámky ke gramatické terminologii nové Dudenovy Německé mluvnice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 177–182.

Article
Pala, Karel. Mathematical linguistics at the ninth International congress of linguists. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 198–202.

Article
Ducháček, Otto. [Leroy, Maurice. Les grands courants de la lingustique moderne]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 209–210.

Article
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 249–253.

Article
Rusínová, Zdenka. Názvy vlastností ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 183–186.

Article
Profesor Leopold Zatočil šedesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 5–10.

Article
Machek, Václav. Einige indoeuropäische Ausdrücke für "Sorgen" und Verwandtes. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 35–42.

Article
Vachek, Josef. Phonemic remarks on the "long mixed vowel" of modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 135–142.

Article
Pavlík, Jaroslav Vincenc. K problému slabiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 161–170.

Article
Chloupek, Jan. Dialectology and linguistic geography at the ninth International linguistic congress. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 202–205.

Article
Jelínek, Milan. [Havránek, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 220–223.

Article
Šaur, Vladimír. [Savova, Lidija; Marinova, Milka. Kratka bălgarska gramatika za studenti - čuždenci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 247.

Article
Firbas, Jan. K otázce tzv. východiska výpovědi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 87–96.

Article
Pražák, Richard. [Kučerová, Hana. Česko-finské rozhovory]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 247–248.

Article
Mohr, Gertraud. Modalität und Infinitiv. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 81–86.

Article
Ducháček, Otto. [Ricken, U. Gelehrter und Wissenschaft im Französischen: Beitrage zu ihrer Bezeichnungsgeschichte vom 12.-17. Jahrhundert]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 245.

Article
Skulina, Josef. [Avanesov, R.I.; Bromlejová, S.B.; Bulatovová, L. N.; Žukovskaja, L.P.; Kuzminová, L.B.; Nemčenková, E.V.; Orlovová, V.G. Voprosy teorii lingvističeskoj geografii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 223–227.

Article
Trojanová, Jaroslava. [Romportl, Milan. Zvukový rozbor ruštiny: k akustické klasifikaci ruských hlásek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 235–238.

Article
Králík, Stanislav. K otázce přechodovosti samohláskového systému kelečského nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 101–108.

Article
Bartoš, Lubomír. Notas al problema de la pronunciación del español en Cuba. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 143–149.

Article
Ducháček, Otto. [Kuznecova, A.I. Ponjatije semantičeskoj sistemy jazyka i metody jeje issledovanija]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 246.

Article
Firbas, Jan. [Świeczkowski, Walerian. Word order patterning in middle English: a quantitative study based on Piers Plowman and middle English sermons]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 244–245.

Article
Masařík, Zdeněk. [Arndt, Erwin. Luthers deutsches Sprachschaffen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 240–242.

Article
Balhar, Jan. [Lamprecht, A. Slovník středoopavského nářečí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 232–234.