Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1970-1971, vol. 19-20. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 28

Article
Volavka, Vojtěch. Questions concerning "belle-matière". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 299–309.

Article
Kudělka, Zdeněk. Soupis prací prof. dr. Václava Richtra, DrSc. (III). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 343.

Article
Příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. .

Article
Kudělka, Zdeněk. Moderní architektura a památková péče. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 311–315.

Article
Patočka, Jan. Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 11–26.

Article
Chadraba, Rudolf. Influence, ou antithèse?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 33–45.

Article
Jirka, Antonín. Zur Problematik der Zentralbauten Mährens im 18. Jahrhundert. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 257–264.

Article
Šperling, Ivan. Die Prager Altararchitektur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 279–289.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 345–347.

Article
Sedlák, Jan. Zum Problem der Datierung und des Stilcharakters des Presbyteriums der St.-Jakob-Pfarrkirche in Brünn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 143–153.

Article
Rulíšek, Hynek. Die Kirche der hl. Kunigunde in Hostěradice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 129–142.

Article
Pešina, Jaroslav. Zur Frage der Chronologie des "Schönen Stils" in der Tafelmalerei Böhmens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 167–191.

Article
Blažíček, Oldřich J.. K otázce specifické formace barokové plastiky v Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 265–270.

Article
Doležal, Petr. Gegenwärtige Gedankenanregungen für die Denkmalpflege. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 47–61.

Article
Bakoš, Ján. O ontologickej štruktúre ikony : (príspevok k ontológii obrazu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 89–95.

Article
Dvorník, Francis. Some remarks concerning the christianization of the Slavs in Greece. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 27–32.

Article
Stehlík, Miloš. Nuovi particolari sull'opera di Giov. Giuliani. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 271–277.

Article
Krsek, Ivo. Maulbertschovy obrazy v Hrádku u Znojma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 291–297.

Article
Sedlář, Jaroslav. Otázka imaginace v surrealismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 329–341.

Article
Volavková, Zdenka. The theory of material and material realization and the beginnings of modern sculpture. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 317–328.

Article
Seznam ilustrací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 349–352.

Article
Kutal, Albert. Zur Genesis der spätgotischen Plastik Mitteleuropas. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 155–166.

Article
Neumann, Jaromír. Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 235–256.

Article
Denkstein, Vladimír. Pražské honosné ostruhy z 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 193–205.

Article
Menclová, Dobroslava. Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 97–127.