Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15

Image
Year
1970-1971
Publication year
1971
Note
  • Sborník k nedožitým sedmdesátinám profesora PhDr. Václava Richtra, DrSc.
Department FF MU
Topic
hidden section Příloha
Page Title
Příloha | pdficon
Page Title
[11]-26 Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie Patočka, Jan | pdficon
Page Title
[27]-32 Some remarks concerning the christianization of the Slavs in Greece Dvorník, Francis | pdficon
Page Title
[33]-45 Influence, ou antithèse? Chadraba, Rudolf | pdficon
Page Title
[47]-61 Gegenwärtige Gedankenanregungen für die Denkmalpflege Doležal, Petr | pdficon
Page Title
[63]-87 Antický iluzionismus a jeho proměna ve středověku Friedl, Antonín | pdficon
Page Title
[89]-95 O ontologickej štruktúre ikony : (príspevok k ontológii obrazu) Bakoš, Ján | pdficon
Page Title
[97]-127 Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen Menclová, Dobroslava | pdficon
Page Title
[129]-142 Die Kirche der hl. Kunigunde in Hostěradice Rulíšek, Hynek | pdficon
Page Title
[143]-153 Zum Problem der Datierung und des Stilcharakters des Presbyteriums der St.-Jakob-Pfarrkirche in Brünn Sedlák, Jan | pdficon
Page Title
[155]-166 Zur Genesis der spätgotischen Plastik Mitteleuropas Kutal, Albert | pdficon
Page Title
[167]-191 Zur Frage der Chronologie des "Schönen Stils" in der Tafelmalerei Böhmens Pešina, Jaroslav | pdficon
Page Title
[193]-205 Pražské honosné ostruhy z 15. století Denkstein, Vladimír | pdficon
Page Title
[207]-233 De l'origine des constructions du groupe radical baroque de Bohême : Santini Aichl contre Christophe Dienzenhofer Řehová, Eva | pdficon
Page Title
[235]-256 Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru Neumann, Jaromír | pdficon
Page Title
[257]-264 Zur Problematik der Zentralbauten Mährens im 18. Jahrhundert Jirka, Antonín | pdficon
Page Title
[265]-270 K otázce specifické formace barokové plastiky v Čechách Blažíček, Oldřich J. | pdficon
Page Title
[271]-277 Nuovi particolari sull'opera di Giov. Giuliani Stehlík, Miloš | pdficon
Page Title
[279]-289 Die Prager Altararchitektur Šperling, Ivan | pdficon
Page Title
[291]-297 Maulbertschovy obrazy v Hrádku u Znojma Krsek, Ivo | pdficon
Page Title
[299]-309 Questions concerning "belle-matière" Volavka, Vojtěch | pdficon
Page Title
[311]-315 Moderní architektura a památková péče Kudělka, Zdeněk | pdficon
Page Title
[317]-328 The theory of material and material realization and the beginnings of modern sculpture Volavková, Zdenka | pdficon
Page Title
[329]-341 Otázka imaginace v surrealismu Sedlář, Jaroslav | pdficon
Page Title
343 Soupis prací prof. dr. Václava Richtra, DrSc. (III) Kudělka, Zdeněk | pdficon
Page Title
[345]-347 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
[349]-352 Seznam ilustrací | pdficon