Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2019, vol. 44. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 53

Issue
Archaeologia historica, 2019, vol. 44, issue 1.

Issue
Archaeologia historica, 2019, vol. 44, issue 2.

Article
Sokol, Petr, Kasl, Filip. Opevnění Nový hrad (zámeček) u Stráže (okres Tachov) : zeměpanská strážnice a celnice z přelomu 12. a 13. století. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 627–663.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1126–1130.

Article
Mazáčková, Jana, Vaněčková, Daniela. Archeologické výzkumy Ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejn. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 529–545.

Article
Crkal, Jiří, Derner, Kryštof, Hrubý, Petr, Milo, Peter. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 887–923.

Article
Hrubý, Petr, Košťál, Martin, Malý, Karel, Těsnohlídek, Jakub. Středověká úpravna rud u Koječína na Českomoravské vrchovině : k poznání technologií produkce stříbra ve státě posledních Přemyslovců. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 949–981.

Article
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1134–1135.

Article
Orna, Jiří, Zelenka, Antonín. Doklady hrnčířské výroby v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1057–1067.

Article
Ivanič, Peter, Husár, Martin. Prechody cez dolný a stredný tok rieky Váh vo vrcholnom a neskorom stredoveku v kontexte písomných a hmotných prameňov. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1029–1055.

Article
Hložek, Josef, Profantová, Naďa, Menšík, Petr. Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1113–1125.

Article
Pomfyová, Bibiana. Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 715–747.

Article
Vích, David, Šínová, Jana, Bek, Tomáš. Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 813–833.

Article
Schenk, Zdeněk, Vácha, Zdeněk, Vrla, Radim. Současné poznatky o podobě cisterciáckého kláštera ve Vizovicích. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 775–793.

Article
Barta, Peter, Bóna, Martin. Výsledky dendrochronologického výskumu obytnej veže Trenčianskeho hradu. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 665–675.

Article
Thomová, Zuzana, Šálková, Tereza, Průchová, Erika, John, Jan, Cherkinsky, Alexander. Bioarcheologické průzkumy ostatků svatých z katakomb a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních čechách. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 795–811.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K počátkům hradu ve Strakonicích : památce Václava Mencla (1905–1978). Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 607–625.

Article
Kopták, Tomáš. K sedemdesiatym narodeninám Michala Slivku. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 477–484.

Article
Varhaník, Jiří. K obléhání hradu Zvíkova. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 511–527.

Article
Gabriel, František, Kursová, Lucie. Typové zařazení hradu Skála u Přeštic. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 547–557.

Article
Hlubek, Lukáš, Moník, Martin, Kapusta, Jaroslav. Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 835–853.

Article
Derner, Kryštof, Hrubý, Petr, Malina, Ondřej, Večeřa, Josef. Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 925–947.

Article
Knápek, Aleš, Macků, Pavel. Středověké kovové "polní" lahve na příkladu nálezu z hradu Ronovce. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1099–1111.

Article
Militká, Lenka, Šámal, Zdeněk. Archeologická prospekce vrcholně středověkého areálu bojiště u Lipan (okres Kolín). Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 699–713.