Advanced search

Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 101 - 125 of 39219

Article
Obsah. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 3.

Article
Sked, Alan. Britský konzervatismus na začátku devatenáctého století. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 23–43.

Article
Nesiba, Jiří. Filosofie mocenské rovnováhy aneb bojovný mír podle Raymonda Arona. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 113–135.

Article
Baroš, Jiří. Staří v. moderní a konzervatismus Edmunda Burka. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 105–111.

Article
Stoklásková, Zdeňka. Předehra konzervatismu v Rakousku. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 73–85.

Article
Wanner, Michal. Britsko-francouzské vztahy v Indii 1787–1794 v zrcadle pramenů úřadu generálních guvernérů britské Indie. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 5–22.

Article
Front matter. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. .

Article
Kraus, Hans-Christof. Bismarck, die Konservativen und der Kulturkampf im Deutschen Reich. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 87–104.

Article
Vlček, Radomír. Ruský konzervatismus přelomu 19. a 20. století. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 57–71.

Article
Obsah - Content. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 3.

Article
Makarij, archimandrita. Почитание святых : первый образ. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 23–39.

Article
Naxera, Vladimír. Proměny vztahu státu a ruské pravoslavné církve v postsovětském Rusku – vybrané problémy a témata. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 103–114.

Article
Isačenko, Tat'jana A.. "Третий Рим" и Святая Гора Афон : (к 1000-летию присутствия русских на Афоне). Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 41–48.

Article
Vydra, Zbyněk. Pravoslaví jako součást veřejné prezentace romanovské monarchie za Mikuláše II.. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 71–88.

Article
Boček, Pavel. Iosif Volocký – ideolog pravoslavného ruského státu. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 5–21.

Article
Front matter. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. .

Article
Hanuš, Jiří, Husák, Petr. Česká katolická recepce pravoslavných filozofů a teologů ve 20. až 40. letech 20. století. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 89–101.

Article
Vlček, Radomír. Ruský stát a ruská pravoslavná církev v prvních desetiletích 19. století : ruská identita od Kutuzova po Uvarova. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 49–69.

Article
Nechutová, Jana. Vydávání latinských textů rané fáze české reformace : [předmluva]. Studia historica Brunensia. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. 3–6.

Article
Mutlová, Petra. Sed prugdulor, finis sine fine : o edici Apologie Mikuláše z Drážďan. Studia historica Brunensia. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. 21–36.

Article
Krúpová, Andrea. Několik poznámek ke kázání Qui non diligit me Jakoubka ze Stříbra. Studia historica Brunensia. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. 121–129.

Article
Harvánek, Kamil. Traktát Largum sero Jana z Holešova : příspěvek k lidové zbožnosti ve středověku. Studia historica Brunensia. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. 105–120.

Article
Back matter. Studia historica Brunensia. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. .

Article
Švanda, Libor. Husova Enarratio Psalmorum : k Husově metodě výkladu Žalmů. Studia historica Brunensia. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. 37–47.