Východomoravské typy jmenných vět

Title: Východomoravské typy jmenných vět
Variant title:
  • Восточноморавские типы именных предложений
    • Vostočnomoravskije tipy imennych predloženij
Contributor
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. [53]-62
Extent
[53]-62
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.