K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech

Title: K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech
Variant title:
  • К вопросу реляционной дистрибуции некоторых интенсифицирующих морфем греко-латинского происхождения в русских (и чешских) существительных
    • K voprosu reljacionnoj distribuciji nekotorych intensificirujuščich morfem greko-latinskogo proischoždenija v russkich (i češskich) suščestvitel'nych
Author: Gazda, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. [107]-113
Extent
[107]-113
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.