Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym

Title: Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym
Variant title
Die ältesten Typen der tschechischen präfigierten Anthroponyme
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. [53]-59
Extent
[53]-59
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language