Impozantní série portrétů a jeden její svazek

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 200
Extent
200
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Život a dielo Laca Zrubca. Editor a vedecký redaktor Andrej Červeňák. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, Filozofická fakulta UKF, 2006. 228 s. ISBN 80-8094-039-8.
Document