Obdobja 25 - úskalí výuky literatury

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 204-205
Extent
204-205
  • ISSN
    1212-1509
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Document