Morálka a literatura: objevy a úskalí

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 196-197
Extent
196-197
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Gluchman, Vasil, ed. Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti: (Slovensko v európskom a svetovom kontexte konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. 401 s. Acta facultatis philosophicae universitatis Prešoviensis; Kolektívna monografia 64. ISBN 80-8068-488-X.
Document