Současná ukrajinská literatura na Slovensku: pokus o střízlivou analýzu

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 176-177
Extent
176-177
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Džoganík, Jaroslav. Epické impresie: (monografia). Užhorod: Mystec'ka linija, 2006. 205 s. ISBN 966-8764-38-2.
Document