Другое измерение

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. 115-118
Extent
115-118
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Russian
License: Not specified license
Document