Opera Slavica 2004, vol. 14, iss. 4

Image
Year
2004
Publication year
2004
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-8 Категориальная семантика славянского глагола Rudenko, Jelena | pdficon
9-16 Морфологія як напрямок дослідження історії української мови Rusačenko, Natalja | pdficon
17-27 K charakteristice ruských publicistických textů počáteční etapy transformačního období Gazda, Jiří | pdficon
Tradice – materiály – zprávy
Page Title
28-39 Nový česko-bulharský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie uplynulého století Krejčí, Pavel | pdficon
39-42 Симпозіум україністів у Оломоуці Anderš, Josef | pdficon
42-43 K nedožitým osmdesátinám docenta Bedřicha Česala (4.10.1924-12.8.2004) Vyčichlová, Ema | pdficon
44-45 K pětašedesátinám profesora Josefa Anderše Damborský, Jiří | pdficon
45-47 Osmdesáté narozeniny profesora Jiřího Jiráčka Brandner, Aleš | pdficon
47-48 Aleš Brandner šedesátníkem Jiráček, Jiří | pdficon
Recenze
Page Title
49-52 Язык - культурный код нации Ordynskaja, Svetlana | pdficon
52-53 [Анніна, І.О.; Горюшина Г.Н.; Гнатюк, І.С.; Жайворонок, В.В.; Качура, О.В.; Озерова, Н.Г.; Федоренко, Т.О. Російсько-український словник] Anderš, Josef | pdficon
53-55 [Нилогов, А.С. Система тестовых заданий по дисциплине "Историческая фонемология цепи славянских языков, связанных отношениями "предок-потомок", от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до русского": учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений] Brandner, Aleš | pdficon
55-59 Актуальные проблемы обучения русскому языку VI Stawnicka, Jadwiga | pdficon
59-60 Ideografický slovník ruských frazeologizmů s názvy zvířat Vavrečka, Mojmír | pdficon
60-62 Русисты Остравского университета X конгрессу МАПРЯЛ Wunschová, Diana | pdficon
63-64 [Fenyvesi, I. Rusko-maďarský a maďarsko-ruský zásobník slengových slov] Kiss, Lajos | pdficon
64-65 [Vysloužilová, E.; Machalová, M. Cvičebnice překladu pro rusisty II - Cestovní ruch. Turistika] Vobořil, Ladislav | pdficon
66-67 [Ries, Lumír; Kollárová, Eva; Hanzlíková, Marie. Svět cizích jazyků dnes: inovační trendy v cizojazyčné výuce] Trösterová, Zdeňka | pdficon