4

Title: Opera Slavica
Year: 2004
Volume: 14
Issue: 4
Publication year
2004
ISSN
1211-7676
Články
Title Document
Категориальная семантика славянского глагола | 1–8
Rudenko, Jelena
PDF
Морфологія як напрямок дослідження історії української мови | 9–16
Rusačenko, Natalja
PDF
K charakteristice ruských publicistických textů počáteční etapy transformačního období | 17–27
Gazda, Jiří
PDF
Tradice – materiály – zprávy
Title Document
Nový česko-bulharský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie uplynulého století | 28–39
Krejčí, Pavel
PDF
Симпозіум україністів у Оломоуці | 39–42
Anderš, Josef
PDF
K nedožitým osmdesátinám docenta Bedřicha Česala (4.10.1924-12.8.2004) | 42–43
Vyčichlová, Ema
PDF
K pětašedesátinám profesora Josefa Anderše | 44–45
Damborský, Jiří
PDF
Osmdesáté narozeniny profesora Jiřího Jiráčka | 45–47
Brandner, Aleš
PDF
Aleš Brandner šedesátníkem | 47–48
Jiráček, Jiří
PDF
Recenze
Title Document
Язык - культурный код нации | 49–52
Ordynskaja, Svetlana
PDF
[Анніна, І.О.; Горюшина Г.Н.; Гнатюк, І.С.; Жайворонок, В.В.; Качура, О.В.; Озерова, Н.Г.; Федоренко, Т.О. Російсько-український словник] | 52–53
Anderš, Josef
PDF
[Нилогов, А.С. Система тестовых заданий по дисциплине "Историческая фонемология цепи славянских языков, связанных отношениями "предок-потомок", от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до русского": учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений] | 53–55
Brandner, Aleš
PDF
Актуальные проблемы обучения русскому языку VI | 55–59
Stawnicka, Jadwiga
PDF
Ideografický slovník ruských frazeologizmů s názvy zvířat | 59–60
Vavrečka, Mojmír
PDF
Русисты Остравского университета X конгрессу МАПРЯЛ | 60–62
Wunschová, Diana
PDF
[Fenyvesi, I. Rusko-maďarský a maďarsko-ruský zásobník slengových slov] | 63–64
Kiss, Lajos
PDF
[Vysloužilová, E.; Machalová, M. Cvičebnice překladu pro rusisty II - Cestovní ruch. Turistika] | 64–65
Vobořil, Ladislav
PDF
[Ries, Lumír; Kollárová, Eva; Hanzlíková, Marie. Svět cizích jazyků dnes: inovační trendy v cizojazyčné výuce] | 66–67
Trösterová, Zdeňka
PDF