Summary

Title: Summary
Source document: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012, pp. 199-200
Extent
199-200
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
fulltext is not accessible
License: N/A