"Krista tedy hlásat v národu svém" : několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století

Title: "Krista tedy hlásat v národu svém" : několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století
Variant title:
  • "To proclaim Christ in our own nation" : some remarks on roots of the cult of Saints Cyril and Methodius and its changes in the 19th century
Contributor
Toncrová, Šárka (Translator of Summary)
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. [101]-113
Extent
[101]-113
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Kořeny a proměny kultu svatých Cyrila a Metoděje v 19. století dokumentují texty tří kněží různých generací zasazené do dobového kontextu. Je zdůrazněno rostoucí úsilí církve o zvěstování Ježíše Krista v češtině a vlastenecká výchova v brněnském kněžském semináři. Je postihnuta cesta od jednoty národního hnutí přes boj církve proti liberalismu až k postupnému zpolitizování křesťanství.
In the article the roots and changes of the cult of Saints Cyril and Methodius are documented in texts of tree priests coming from different generations, the texts are set in the historical context. The growing effort of the church in the field of proclaiming Christ in the national language and patriotic education in the Brno priest seminary is pointed out. The way from unity of the national movement to the fight of the church against liberalism and to the politicisation of Christian religion is outlined.
Note
Článek vznikl s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.