2

Title: Porta Balkanica
Year: 2013
Volume: 5
Issue: 2
Publication year
2013
ISSN
1804-2449
hidden section [Editorial]
Title Document
[Editorial] PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory PDF
Historie
Title Document
Pád NDH a nástup komunistické strany v Jugoslávii | [4]–8
Skýpala, Jan
PDF
Jan Urban Jarník (1848–1923): zakladatel české albanistiky | [9]–17
Surovčák, Martin
PDF
Politologie
Title Document
První poválečné statistické sčítání v Bosně a Hercegovině 2013 : odklady, politizace a komplikace | [18]–25
Žíla, Ondřej
PDF
Lingvistika
Title Document
Využití obecné češtiny při překladu nespisovných a hovorových prvků : (na příkladu ze současné chorvatské prózy) | [26]–30
Šobrová, Iveta
PDF
Překlady
Title Document
Marko Sosič: Až do posledního jména | [31]–34
Sosič, Marko
PDF
Adil Olluri: Otcův návrat | [35]–36
Olluri, Adil
PDF
Georgi Konstantinov: Jezero a jiné básně | [37]–39
Konstantinov, Georgi
PDF
Recenze
Title Document
Rigels Halili: Naród a jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmeności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów | [40]–42
Mikušiak, Igor
PDF
Marek Jakoubek: Vojvodovo – historie, obyvatelstvo, migrace | [43]–45
Brabáčová, Marcela
PDF
Rozhovor
Title Document
Interview with Biljana Borzan, Croatian member of the European Parliament | [46]–48
Gazda, Adam; Borzan, Biljana
PDF
Jak chápat a interpretovat Balkán v jeho tematické pestrosti a kulturní provázanosti : rozhovor s Miroslavem Koubou | [49]–51
Redakce časopisu Porta Balkanica; Kouba, Miroslav
PDF
Reportáž
Title Document
Z uprchlíka umělcem: Serhad Bapir | [52]–[56]
Knapková, Kristýna
PDF
S Brontousaurem do srbského Banátu | [57]–58
Hornová, Monika; Konečný, Jakub
PDF