Jan Urban Jarník (1848–1923): zakladatel české albanistiky

Title: Jan Urban Jarník (1848–1923): zakladatel české albanistiky
Variant title:
  • Jan Urban Jarník (1848–1923): the founder of Czech albanology
Source document: Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. [9]-17
Extent
[9]-17
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This paper covers J.U. Jarník's life and his work in albanology. His focus was primarily Albanian dialectology and folklore. He authored two monographs, several articles and reviews, and many unpublished manuscripts. Also, he planned to make an expedition to Albania with G. Meyer, but did not succeed in realizing this plan.
Příspěvek se věnuje životu a dílu J. U. Jarníka v oblasti albanistiky. Zabýval se především dialektologickou problematikou albánštiny a albánskou lidovou slovesností. Je autorem dvou monografií, několika článků a kritik a množství nikdy nepublikovaných rukopisů. Zamýšlel také podniknout s G. Meyerem expedici do Albánie, kterou se mu nepodařilo realizovat.
References
[1] JARNÍK, H. Přepis albánštiny. Praha: Spolek československých knihovníků, 1926.

[2] JARNÍK, J. U. Příspěvky ku poznání nářečí albánských. Praha: Česká královská společnost nauk, 1883.

[3] JARNÍK, J. U. Ukázka jazyka albánského. Listy filologické (1887), s. 423–433.

[4] JARNÍK, J. U. Albanesische Märchen und Schwänke. Zeitschrift für Volkskunde (na pokračování 1889–1890).

[5] JARNÍK, J. U. Jak jsem šel na studie In: FRANTA, Ondřej – VYCPÁLEK, Josef (eds.). Pelclův almanach z prací bývalých žáků gymnasia rychnovského a úvodního nástinu životopisného Františka Martina Pelcla od Fr. Tischra. Rychnov nad Kněžnou, 1893.

[6] JARNÍK, J. U. Kus ze života chudého českého studenta ve Vídni v letech sedmdesátých. In: KARÁSEK, J. (ed.) Sborník Čechů dolnorakouských. Vídeň: Národopisný odbor dolnorakouský, 1895.

[7] JARNÍK, J. U. Si e kam fillue me msue gjuhën shqyp, s. 1. (rukopis)

[8] JEDLIČKA-BRODSKÝ, B. K šedesátému výročí narozenin univ. prof. dra Jana Urbana Jarníka. Národní politika, 25. 5. 1908, s. 1–2.

[9] PILIKA, Dh. (ed.) Dr Jan Urban Jarník, profesor Karlovy university v Praze. Praha: Společnost československo-albánského přátelství, 1950.

[10] PILIKA, Dh. Duke kërkuar "albanica" ndër arkiva dhe biblioteka të jashtme. In: KOSTALLARI, A. Konferenca e parë e studimeve albanologjike. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1962.

[11] SAKO, Z. (ed.) Folklori shqiptar I. Proza popullore. Tiranë: Akademia e Shkencave, Insituti i Folklorit, 1963.

[12] SANDFELD, K. Linguistique balkanique. Problėmes et résultats. Paris: Société Linguistique de Paris, 1930.

[13] ŠRÁMEK, J. Česko-rumunské vztahy v pohledu Jana Urbana a Hertvíka Jarníkových. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická. C41, 1994.