Archaeologia historica 2016, vol. 41, iss. 2

Image
Year
2016
Publication year
2016
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština).
Topic
Page Title
7-40 Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách Profantová, Naďa | pdficon
Page Title
41-57 Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre, Janíkovciach Ruttkay, Matej; Ruttkayová, Jaroslava; Bielich, Mário; Zajacová, Barbora; Nemergut, Adrián | pdficon
Page Title
59-76 Detský element v zrkadle archeologických prameňov včasného stredoveku Molnárová, Martina; Borzová, Zuzana | pdficon
Page Title
77-97 Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn Mazáčková, Jana; Lisá, Lenka | pdficon
Page Title
99-132 Výskum tretej (pôvodne hornej) brány hradu Čabraď v rokoch 2013–2015 Beljak, Ján; Maliniak, Pavol; Mordovin, Maxim; Šimkovic, Michal | pdficon
Page Title
133-166 Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku Vích, David | pdficon
Page Title
167-180 Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okr. Havlíčkův Brod) Knápek, Aleš; Macků, Pavel | pdficon
Page Title
181-193 Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance Varhaník, Jiří | pdficon
Page Title
195-209 Malé Šance a Valy v Čiernom : príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku Vojteček, Marek | pdficon
Page Title
211-228 Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem : dvory na středověkém Chrudimsku Musil, Jan; Netolický, Petr | pdficon
Page Title
229-242 Plány Vyšehradu v Národní knihovně v Paříži Nechvátal, Bořivoj | pdficon
Page Title
243-262 Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie Frolík, Jan; Musil, Jan | pdficon
Page Title
263-284 Anomálie v pochovávaní na stredovekých pohrebiskách – prejav okrajových skupín obyvateľstva? Nezvalová, Lucia | pdficon
Page Title
285-307 Hrob dieťaťa v nádobe z plochy zaniknutého kostola a cintorína v Pincinej (okr. Lučenec) Poláková, Zuzana; Furmánek, Václav; Kaczarová, Iveta | pdficon
Page Title
309-325 Zboží pro chudé a bohaté – "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů Omelka, Martin; Řebounová, Otakara | pdficon
Page Title
327-343 Poznámky k opevnění města Vyškova Plaček, Miroslav | pdficon
Page Title
345-362 Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně Zůbek, Antonín | pdficon
Page Title
363-374 Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města Orna, Jiří; Dudková, Veronika | pdficon
Page Title
375-389 Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice Crkal, Jiří; Volf, Martin | pdficon
Page Title
391-413 Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů Hrubý, Petr; Malý, Karel; Milo, Peter | pdficon
Page Title
415-435 Kachlové soubory z Frýdku Tymonová, Markéta | pdficon
Page Title
437-447 Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli Hlubek, Lukáš; Faltýnek, Karel; Šlézar, Pavel | pdficon
Page Title
449-460 Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle Hložek, Martin; Loskotová, Irena | pdficon
Page Title
461-473 Kachle z hradu Gutštejna Hobl, Luboš | pdficon
Page Title
475-499 Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15. – 16. storočia Luštíková, Lucia; Rusnák, Rastislav | pdficon
Page Title
501-523 Šibenice u Přimdy : archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem Sokol, Petr | pdficon
Page Title
525-542 Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité : náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc Vojteček, Marek; Nemergut, Adrián | pdficon
Page Title
543-563 Byzantská archeologie – její vývoj, současný stav bádání a perspektivy Klontza-Jaklová, Věra; Havlická, Zuzana; Janeček, Lukáš; Kašpar, Pavel; Klontzas, Manolis | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
565-566 Před sto lety se narodil Miloš Šolle (1916-2016) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
567-568 Památce PhDr. Františka Hoffmanna, CSc. Měřínský, Zdeněk | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
571-576 [Moucha, Václav; Nechvátal, Bořivoj; Varadzin, Ladislav et al. Vyšehrad: knížecí a královská akropole: svědectví archeologie] Měřínský, Zdeněk | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
[579]-583 Zkratky | pdficon
Page Title
[590]-[591] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon