Výsledky výskumu r. k. kostola Narodenia P. Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce

Title: Výsledky výskumu r. k. kostola Narodenia P. Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce
Variant title:
  • Ergebnisse aus der Forschung in der Kirche der Jungfrau-Mariä-Geburt in Zemianské Kostoľany, Teil Dolné Lelovce
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 253-258
Extent
253-258
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku, Bratislava.

[2] IPOLYI-STUMMER, A., 1876: Historický schematizmus biskupstva banskobystrického od založenia po r. 1876. B. Bystrica (preklad F. Mojtu v knižnici AÚ SAV v Nitře).

[3] KMEŤKO, K., 1925: Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXVI. Nitra.

[4] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektura na Slovensku. Praha-Prešov.

[5] MIŠÍK, M., 1965: Osídlenie Hornej Nitry, In: Historický zborník kraja II, s. 5-72.

[6] NÉMETHY, L., 1894: Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis Strigonii. (Preklad F. Mojtu v knižnici AÚ SAV v Nitre.)

[7] PAULÍNY, L., 1894: Dejepis superintendencie nitrianskej IV. Jasenová.

[8] SEDLÁK, F.-MELNÍKOVÁ, M.-ĎURINA, A., 1976: Nováky kedysi a dnes. Martin.

[9] SMOLÁKOVÁ, M.-ORIŠKO, Š., 1988: Ráztočno, r. k. kostol P. Márie - pamiatkový výskum. Bratislava FFUK.

[10] SÚPIS III: Súpis pamiatok na Slovensku, III. Bratislava 1969.

[11] VENDE, A., 1898: Nyitravármegye községei, In: Magyarország vármegyéi és városai - Nyitravármegye//. Budapest, s. 26-168.