Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945

Title: Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945
Variant title:
  • Die archäologische Grabung der nach 1945 verschwundenen Dörfer mittelalterlichen Ursprungs in der Tachauer Gegend
  • Archaeological research into villages of Medieval origin that ceased to exist after 1945
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 101-117
Extent
101-117
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zaměřuje na archeologický výzkum vsí zaniklých v období po roce 1945 na Tachovsku v západních Čechách. Zkoumány byly dvě vesnice středověkého původu zmiňované v psaných pramenech již ve 14. století (Bažantov/Wosant a Pořejov/Purschau) a dále tři zaniklé mlýny v jejich blízkosti. Po šedesát let trvajících zánikových procesech se ze zástavby dochovaly jen reliéfní tvary a nepočetné zbytky nadzemního zdiva, které umožňují zkoumat tradiční vesnickou architekturu této pohraniční oblasti, ale také archeologické transformace. Drobná sondáž prokázala dlouhodobou kontinuitu domu v Bažantově, která sahá až do pozdního středověku.
Two medieval villages in the Tachov region of West Bohemia, deserted in 1945, are the subject of this paper. Bažantov/Wosant and Pořejov/Purschau, both of medieval origin (first mentioned in 14th-century records), were investigated, together with three nearby mills. Archaeological features and several standing structures (stone walls) have survived on the sites after only 60 years of neglect and gradual decay, enabling both the study of a rural built-up environment in this border region and providing insights into certain processes underlying the archaeological record. Small scale excavations have demonstrated long-term continuity in a house in Bažantov from the later medieval period.