Vařeka, Pavel

Name variants:

Vařeka, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. A Late-Medieval manor farm in Rovný (Rokycany District, Pilsen Region). Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 211–227.

Article
Krajíc, Rudolf; Měřínský, Zdeněk; Vařeka, Pavel. Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 367–399.

Article
Vařeka, Pavel; Balý, Radek; Funk, Lukáš; Galusová, Lucie. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 101–117.

Article
Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Rožmberský, Petr; Schejbalová, Zdeňka. Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 319–342.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Berounsku. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 491–506.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Kladensku. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 439–471.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Rakovnicku. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 507–533.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Rokycansku. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 445–459.

Article
Vařeka, Pavel; Rožmberský, Petr; Holata, Lukáš; Schejbalová, Zdeňka. Vesnické zázemí středověké Nové Plzně. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 289–318.

Article
Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Přerostová, Hana; Švejnoha, Josef. Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj). Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 85–100.

Article
Kašpar, Vojtěch; Smejtek, Lubor; Vařeka, Pavel. Zaniklý sídlištní komplex Ústupenice na Sedlčansku (okr. Příbram) : Archeologický výzkum mlýna z pozdního středověku (předběžná zpráva). Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 101–109.