1

Title: Archaeologia historica
Year: 2020
Volume: 45
Issue: 1
Publication year
2020
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Topic
Title Document
Kovové artefakty jako klíč ke krajině a společnosti předpřemyslovských Čech | 7–42
Hasil, Jan; Profantová, Naďa; Levá, Kateřina
PDF
Title Document
Nový příspěvek ke šperkařské produkci pražské dílny | 45–65
Frolíková, Drahomíra
PDF
Title Document
Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk) : příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu | 67–91
Janovská, Viktorie; Klír, Tomáš
PDF
Title Document
Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země | 93–121
Vágner, Michal; Škvrňák, Jan; Dresler, Petr
PDF
Title Document
Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření | 123–139
Drnovský, Pavel; Milo, Peter; Tencer, Tomáš
PDF
Title Document
Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky | 141–165
Šitnerová, Ivana; Beneš, Jaromír; Kottová, Blanka; Bumerl, Jiří; Majerovičová, Tereza; Janečková, Kritina
PDF
Title Document
Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku | 167–183
Trojánková, Olga; Kovačiková, Lenka; Frolík, Jan; Starec, Petr; Čiháková, Jarmila
PDF
Title Document
Archaeology of the St. Nicholas Church in demolished village of Libkovice (Liquitz) – excavations in 1995–1996 (North Bohemian Brown Coal Mining Area) : a contribution to the research of medieval village churches in Bohemia | 185–20
Vařeka, Pavel
PDF
Title Document
Přínos nálezu denáru Boleslava III. k otázce polohy a vzniku kostelů sv. Václava a Martina ve Staré Plzni | 205–215
Orna, Jiří; Dudková, Veronika
PDF
Title Document
Zaniknuté stavby v areáli farského kostola vo Svätom Jure : (výsledky geofyzikálneho a archívneho výskumu) | 217–231
Luz, Rastislav; Pašteka, Roman; Kušnirák, David; Šimonová, Barbora
PDF
Title Document
Správa o archeologickom výskume Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach (okres Topoľčany) v rokoch 2016–2019 | 233–252
Bielich, Mário
PDF
Title Document
Kopcovité útvary z hlíny a kamene jako prostředek k vymezení hranic území v písemných pramenech kláštera Hradisko u Olomouce | 255–277
Novák, Jakub
PDF
Title Document
Zvony, zvonice a zvonkohra na Vyšehradě | 279–291
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Title Document
Textilie z tumby sv. Václava | 293–327
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Bureš Víchová, Jana
PDF
Title Document
Tři artefakty úštěckého hradu a problémy jejich interpretace | 329–345
Gabriel, František
PDF
Title Document
Příspěvek k poznání historie hradu u Boršova na Moravskotřebovsku | 347–361
Vích, David
PDF
Title Document
Románský meč z Hoštic na Kroměřížsku | 363–389
Žákovský, Petr; Hošek, Jiří; Bárta, Patrick; Fojtík, Adam; Popelka, Miroslav
PDF
Title Document
Vrcholně středověký nánosník z mobiliárního fondu státního zámku Kozel jako příklad prvních archeologických výzkumů a možnosti jeho interpretace | 391–402
Macků, Pavel; Pilná, Veronika
PDF
Title Document
Archeometrické studium raně novověké keramiky ze severozápadního Slovenska (Žilina, Budatín a Lietava) | 405–428
Slavíček, Karel; Petřík, Jan; Španihel, Samuel
PDF
Title Document
Nové nálezy kadlubů a přechodného pozitivu určeného k výrobě kachlů z Loštic (okres Šumperk) | 431–443
Hlubek, Lukáš
PDF
Title Document
Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice | 445–481
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina
PDF
Title Document
Poznání kožedělné produkce královského města Plzně v období pozdního středověku a raného novověku na základě nálezů kožených artefaktů z odpadních jímek | 483–503
Orna, Jiří; Dudková, Veronika
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala | 505–514
Varhaník, Jiří
PDF
Sté výročí narození PhDr. Květy Reichertové, CSc. (1921–2004) | 511–512
Nechvátal, Bořivoj; Sommer, Petr
PDF
JUDr. Milan Princ (25.10.1926 – 15.4.2016) | 513–514
Sommer, Petr
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 516–520
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 525–526
PDF
Title Document
Erratum : K článku autorského kolektivu Thomová, Z. – Šálková, T. – Průchová, E. – John, J. – Cherchinsky, A., 2019: Bioarcheologické průzkumy ostatků svatých z katakomb a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních Čechách, AH 44, 2, 795-811 | [528]
Thomová, Zuzana
PDF