Univerzitní bádání na přelomu 19. a 20. století: Graz – Ljubljana – Bratislava

Title: Univerzitní bádání na přelomu 19. a 20. století: Graz – Ljubljana – Bratislava
Variant title:
  • University research at the turn of the 19th and 20 th centuries: Graz – Ljubljana – Bratislava
Author: Kučera, Petr
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 186-189
Extent
186-189
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Kernbauer, Alois; Smolej, Tone (eds.). Gemeinsamkeit auf getrennten Wegen: die slowenischen Doktoranden der Grazer Philosophischen Fakultät im Zeitraum 1876-1918 und die Gründung der Universität in Ljubljana. [Sounáležitost na oddělených cestách. Slovinští doktorandi filosofické fakulty ve Štýrském Hradci v období 1876-1918 a založení univerzity v Lublani]. Graz: Adeva, 2021. 422 stran. Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz; Band 51. ISBN 978-3-201-02058-9.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.