Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2003
Extent
264 s., viii s. obr. příl. :
Series
  • Knižnice Matice moravské; sv. 11
  • Paginae historiae mediaevalis. Series II, Historica = Stránky středověké historie. Series II, Historica; 2
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 348
ISBN
8021032405 (Masarykova univerzita)
8086488101 (Matice moravská)
Language
Czech
Latin
German
Link to MU library catalogue: 141410
Subject headings
Note
  • Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy.
  • Část. latinský a německý text a německé resumé.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Obrazová příloha
Page Chapter number Title
i-viii Obrazová příloha | pdf icon Martínková, Lenka
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
[7]-10 Úvod | pdf icon Martínková, Lenka
Page Chapter number Title
11-13 1. | Přehled dosavadního bádání o konfirmačních a konsensních listinách | pdf icon Martínková, Lenka
Page Chapter number Title
14-55 2. | Konfirmační listiny vydané v letech 1310 až 1411 příslušníky lucemburské dynastie pro moravské příjemce | pdf icon Martínková, Lenka
Page Chapter number Title
56-78 3. | Konsensní listiny vydané příslušníky lucemburského rodu pro příjemce z Moravy v letech 1310 až 1411 | pdf icon Martínková, Lenka
Page Chapter number Title
79-88 4. | Listiny, vyskytující se ve zkoumaných konfirmacích z lucemburské doby jako tzv. inserty | pdf icon Martínková, Lenka
Page Chapter number Title
89-129 5. | Vývoj studovaného listinného materiálu; proměny jeho vnějších a vnitřních znaků a slohu se zvláštním zřetelem k vybraným formulářovým sbírkám | pdf icon Martínková, Lenka
Page Chapter number Title
130-175 6. | Význam, funkce a společenské uplatnění konfirmačních a konsensních listin Lucemburků pro moravské příjemce v moravské pozdně středověké společnosti | pdf icon Martínková, Lenka
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
176-181 Závěr | pdf icon Martínková, Lenka
Page Chapter number Title
182-183 Seznam použitých zkratek | pdf icon Martínková, Lenka
Page Chapter number Title
184-197 Bibliografická příloha | pdf icon Martínková, Lenka
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
198-258 Přílohy | pdf icon Martínková, Lenka
Page Chapter number Title
259-264 Die landesherrlichen Konfirmations- und Konsensurkunden aus der Luxemburgerzeit für mährische Empfänger | pdf icon Martínková, Lenka