Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů : (od konce 16. století do druhé světové války)

Title: Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů : (od konce 16. století do druhé světové války)
Variant title:
  • Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein family : (from the end of the 16th century to the Second World War)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
250 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 490
ISBN
978-80-210-9311-9
978-80-210-9312-6 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6448059
Description
  • Kniha mapuje divadelní život v Mikulově od doby, kdy panství získal rod Dietrichsteinů, až do začátku druhé světové války. Ve svých hlavních částech se zabývá zámeckou divadelní kulturou, školským divadlem, kočovnými společnostmi, které do města přijížděly a v neposlední řadě také zrodem měšťanské kultury.
  • The thesis presented here maps the theater scene in Mikulov from the time when the estate was acquired by the Dietrichstein family until the beginning of the Second World War. It addresses primarily theater culture, school theater, roving companies that periodically visited, and lastly, the birth of bourgeois culture.
License: Not specified license
Rights holder
Miroslav Lukáš
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | 8
Lukáš, Miroslav
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–16
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Rané divadelní dějiny Mikulova na Moravě | 17–37
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Druhá polovina 17. a začátek 18. století | 38–52
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Kočovné divadelní společnosti v Mikulově (druhá polovina 18. století) | 53–59
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Sály pro pořádání divadelních představení | 60–66
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Divadelní scéna v zámecké jízdárně | 67–81
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Úvodní léta týdeníku Nikolsburger Wochenschrift a jeho reflexe divadla | 82–92
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Návštěvy z městského divadla ve Znojmě | 93–98
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Mikulov jako tradiční štace | 99–106
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Kulturní styky s Vídní před první světovou válkou | 107–110
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Divadelní činnost místních spolků | 111–122
Lukáš, Miroslav
PDF
hidden-section Meziválečné divadlo
Chapter number Title Custom text
Meziválečné divadlo | 123–135
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Zahraniční divadla a společnosti | 136–140
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Jedermann-Festspiele v Mikulově | 141–152
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Poslední léta (1938–1945) | 153–155
Lukáš, Miroslav
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 156–158
Lukáš, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein family : (from the end of the 16th century to the Second World War) : summary | 159–161
Lukáš, Miroslav
PDF
hidden-section Prameny
Chapter number Title Custom text
Prameny | 162–165
Lukáš, Miroslav
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 166–178
Lukáš, Miroslav
PDF
Přílohy
Chapter number Title Custom text
Obrazová příloha | [180]–219
Lukáš, Miroslav
PDF
Soupis dochovaných synopsí piaristických her | 220–225
Lukáš, Miroslav
PDF
Přepisy žádostí o zapůjčení zámecké zimní jízdárny | 226–232
Lukáš, Miroslav
PDF
Kalendárium divadelních dějin Mikulova | 233–242
Lukáš, Miroslav
PDF
Soupis pramenů k jednotlivým divadelním ředitelům a společnostem v Mikulově | 243–250
Lukáš, Miroslav
PDF