Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969)

Title: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969)
Contributor
Pražák, Richard (Editor)
Dorovský, Ivan (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Universita J.E. Purkyně
Year of publication
1970
Extent
480 s.
Language
Czech
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Úvodní projev akademika Bohuslava Havránka | 5–9
Havránek, Bohuslav
PDF
Historie
Chapter number Title Custom text
L'importance et le tâches des études balkaniques dans le pays tchèques | 10–36
Macůrek, Josef
PDF
Historiographie slovaque sur l'histoire de l'Europe du sud-est de 1945 a 1969 | 37–47
Bystrický, Valerián
PDF
Osídlení Balkánu Slovany a byzantská historiografie | 48–58
Havlík, Lubomír Emil
PDF
Avarská problematika | 59–67
Poucha, Pavel
PDF
Avarské vpády a ochrana byzantských provincií na Balkáne v 7. stor. | 68–75
Avenarius, Alexander
PDF
Bogomilismus v Uhrách v 11. století | 76–83
Pražák, Richard
PDF
"Bulhari" v stredoeurópskych prameňoch 11.-14. stor. | 84–88
Halaga, Ondrej Rodmil
PDF
Sociální a ekonomické aspekty úpadku byzantských měst palaiologovské době | 89–95
Hrochová, Věra
PDF
Migrácia srbského, bosenského a chorvatského obyvateľstva z Balkánu do strednej Európy v dôsledku tureckých vojen | 96–103
Kučerová, Květoslava
PDF
Vztah osmanské vlády k orthodoxní církvi sinajské ve světle tureckých listin | 104–109
Veselá, Zdenka
PDF
Náboženské nadace založené v Egyptě osmanskými místodržícími balkánského původu během 16. století | 110–115
Veselý, Rudolf
PDF
K některým otázkám sbližovacích a sjednocovacích snah balkánských národů v 19. století | 116–126
Žáček, Václav
PDF
Mezinárodní socialistické hnutí o "východní otázce" v letech 1848-1914 | 127–135
Kolejka, Josef
PDF
Národné hnutia na Balkáne koncom 19. storočia | 136–143
Krajčovič, Milan
PDF
Počátky vývozu kapitálu Pražské úvěrní banky na Balkán | 144–151
Nečas, Ctibor
PDF
Československo-rumunský spolok v Bratislave (1929-1939) | 152–158
Kovačovičová, Hilda
PDF
Diskuse | 159–165
Romportlová, Marta
PDF
Jazykověda
Chapter number Title Custom text
Auffassung, Tradition, Aufgaben und Möglichkeiten unserer linguistischen Balkanologie | 169–176
Horálek, Karel
PDF
Die problematik des Studiums balkanischer Sprachen in der Slowakei | 177–189
Blanár, Vincent
PDF
Počet a význam slov prabulharsko-turanského původu v dnešní bulharštině | 190–201
Krandžalov, Dimitr
PDF
"Kavkazské" lexikální prvky v starých jazycích balkánských | 202–212
Polák, Václav
PDF
K otázce vlivu řečtiny na církevněslovanské památky s latinskou předlohou | 213–220
Páclová, Ilona
PDF
K otázce životnosti, neživotnosti a obourodosti substantiv ve slovanských a balkánských jazycích | 221–227
Hořejší, Vladimír
PDF
K otázke frazeologických kaliek turkotatárskeho pôvodu v balkánskych jazykoch | 228–232
Odran, Milan
PDF
O homonymii pronominálních adverbií a předložek | 233–238
Kopečný, František
PDF
K vývoji číslovek v balkánských jazycích | 239–247
Večerka, Radoslav
PDF
Sémantika modálních, temporálních a vidových tvarů slovesa v balkánských jazycích | 248–253
Heřman, Sáva
PDF
Vztah mezi vlivy dialektů a jiných slovanských jazyků v počátcích vytváření spisovné bulharštiny | 254–260
Šaur, Vladimír
PDF
K charakteristice makedonského kosturského dialektu v dnešním Řecku | 261–267
Dorovský, Ivan
PDF
Slavismy v rumunštině | 268–273
Beneš, Pavel
PDF
K otázce slovanského vlivu na názvosloví rumunských řemesel | 274–280
Wittoch, Zdeněk
PDF
Lexikální balkanismy v západoslovanských jazycích, zvláště v slovenštině | 281–290
Hauptová, Zoe
PDF
Význam studia srbocharvátského jazyka pro balkanistiku | 291–296
Sedláček, Jan
PDF
Několik poznámek k slovanských toponymům v Řecku | 297–301
Dorovský, Ivan
PDF
Balkanistické dílo Jana Urbana Jarníka | 302–310
Smrčková, Jiřina
PDF
Podmínky rozvoje albánského spisovného jazyka a jeho základní charakteristika | 311–318
Brabcová, Radoslava
PDF
Diskuse | 319–326
Šaur, Vladimír
PDF
[Poznámka] | 327
PDF
Literární věda
Chapter number Title Custom text
Études sur les littératures balkaniques dans les pays tchèques : (état présent et tâches à réaliser) | 331–344
Dolanský, Julius
PDF
Recherches faites en Slovaquie sur les littératures balkaniques | 345–356
Klátik, Zlatko
PDF
Počátky romantismu v literaturách jižních Slovanů | 357–364
Bechyňová, Věnceslava
PDF
K poetike srbskej realistickej poviedky : (konfrontácia Lazarevićovej a Veselinovićovej tvorby) | 365–371
Klátik, Zlatko
PDF
K typologii moderny v jugoslávské literatuře | 372–379
Kudělka, Viktor
PDF
Ivo Vojnović a Slováci | 380–388
Choma, Branislav
PDF
K otázke vymedzenia bulharského symbolizmu | 389–395
Koška, Ján
PDF
Emanuel Fait a makedonská lidová slovesnost | 396–401
Dorovský, Ivan
PDF
Niekoľko aspektov kritiky spoločnosti v rumunskej dráme (1860-1890) | 402–410
Hušková, Jindra
PDF
Bulharské pesnopojki a jejich středoevropské paralely | 411–415
Beneš, Bohuslav
PDF
Varianty epickej piesne o Siládim a Haďmášim v balkánských a východoeurópskych literatúrach | 416–425
Csanda, Alexander
PDF
Na marginama književnosti na albanskom jeziku u Jugoslaviji | 426–434
Kvapil, Miroslav
PDF
Diskuse | 435–441
Dorovský, Ivan
PDF
Národopis
Chapter number Title Custom text
Die tschechische volkskundliche Balkanistik und ihre Aufgaben | 445–451
Frolec, Václav
PDF
Zur bisherigen Entwicklung der volkskundlichen Balkanistik und deren gegenwärtigen Aufgaben in der Slowakei | 452–458
Podolák, Ján
PDF
Diskuse | 459–461
Frolec, Václav
PDF