Studia paedagogica 2016, vol. 21, iss. 3

Image
Year
2016
Publication year
2016
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Page Title
[5]-7 Editorial Šalamounová, Zuzana | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-39 Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze: longitudinální studie rizikového žáka Dvořák, Dominik; Vyhnálek, Jan; Starý, Karel | pdficon
[41]-61 Centralizovat, nebo rozvolnit? : analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera Kašparová, Irena; Láníková, Marie | pdficon
[63]-79 Redukcionistické chápání multikulturní výchovy na českých školách Preissová Krejčí, Andrea; Cichá, Martina; Maláčová, Jana | pdficon
[81]-106 Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů Sucháček, Petr | pdficon
[107]-129 Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení Římánková, Anna; Sedláček, Martin | pdficon
[131]-159 Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků Zounek, Jiří; Šimáně, Michal; Knotová, Dana | pdficon
Rozhovor – Interview
Page Title
[159]-165 Být etnografem znamená snažit se porozumět tomu, co se děje: rozhovor s Adamem Lefsteinem Lefstein, Adam; Šeďová, Klára; Švaříček, Roman | pdficon
Studentské práce – Emerging researchers
Page Title
[167]-182 Neklape nám to: učitelé a rodiče žáků prvního stupně základních škol a jejich problémové vztahy Pulišová, Krystýna | pdficon
Recenze – Review
Page Title
[183]-189 Moc a studenti učitelství – jak funguje toto spojení? Sucháček, Petr | pdficon
Page Title
[191]-[194] Call for proposals : ICET 61st World Assembly 2017, 28-30 June 2017 | pdficon