1

Title: Studia paedagogica
Year: 2014
Volume: 19
Issue: 1
Publication year
2014
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–7
Sedláček, Martin; Šeďová, Klára
PDF
Stati – Studies
Title Document
(Re)konstruování školního vědeckého slovníku | [9]–42
Šalamounová, Zuzana
PDF
Recepce poezie u žáků středního odborného učiliště a gymnázia | [43]–63
Vala, Jaroslav; Chráska, Miroslav
PDF
Doma, nebo ve škole? | [65]–81
Kostelecká, Yvona
PDF
Rodičovské schůzky vedené žáky | [83]–102
Pihlgren, Ann
PDF
Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu | [103]–124
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem | [125]–135
Korthagen, Fred; Šalamounová, Zuzana; Švaříček, Roman
PDF
Studentské práce – Students' works
Title Document
Zaostřeno na šprty | [137]–147
Teplá, Michaela
PDF
Školní hodnocení očima matek žáků druhého stupně základní školy | [149]–159
Pavelková, Michaela
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
O krizi (teorie) kurikula a cestě jak z ní ven | [161]–165
Knecht, Petr
PDF
Title Document
Výzva pro autory : časopis Studia paedagogica, ročník 20, číslo 2, rok 2015 : Téma: Akce! | 167–169
PDF
Title Document
Poděkování recenzentům za rok 2013 | 171–175
PDF