Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1968, vol. 17, iss. F12

Image
Year
1968
Publication year
1968
Note
  • Památce profesora PhDr. et JUDr. Eugena Dostála, zakladatele uměleckohistorického oboru na filosofické fakultě v Brně.
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-12 Eugen Dostál : k dvacátému pátému výročí jeho smrti Kutal, Albert | pdficon
[13]-20 Poznámky o románskej nástennej maľbe na Slovensku Bakoš, Ján | pdficon
[21]-37 Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě Friedl, Antonín | pdficon
[39]-48 Quelques remarques sur l'Antiphonaire de Sedlec de 1414 Drobná, Zoroslava | pdficon
[49]-58 Neue Zuschreibungen in der Barockarchitektur Mährens Richter, Václav | pdficon
[59]-78 Sochařská rodina Schweiglů v Brně Hálová-Jahodová, Cecilie | pdficon
[79]-92 Die Malerische Dekoration der Piaristenkirche in Nikolsburg : F.A. Maulbertsch und F.I. Leicher Krsek, Ivo | pdficon
[93]-104 Na okraj Tikalova raného díla Sedlář, Jaroslav | pdficon
Materiály – Materiaux – Materialien
Page Title
[105]-117 Excerpta z dietrichsteinského archivu Richter, Václav | pdficon
[119]-126 D. Martinelli, Giov. Giuliani a A. Lanzani v kounicovské korespondenci Stehlík, Miloš | pdficon
Recenze – Comptes-rendues – Besprechungen
Page Title
[127]-130 [Güntherová, Alžbeta, ed. Súpis pamiatok na Slovensku] Richter, Václav | pdficon
130-132 [Preiss, Pavel. Rakouské umění 18. století ve sbírkách Národní galerie v Praze : (výstava Národní galerie v Praze a Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje)] Krsek, Ivo | pdficon
132-135 [Curtius, Ludwig; Rüdiger, Horst; Biedrzynski, Richard. Johann Joachim Winckelmann : 1768/1968] Sedlář, Jaroslav | pdficon
Page Title
[137]-139 Soupis prací univ. prof. PhDr. Eugena Dostála Sedlák, Jan; Jirka, Antonín | pdficon
Page Title
[141]-144 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon
hidden section Seznam vyobrazení
Page Title
145-146 Seznam vyobrazení | pdficon