2

Title: ProInflow
Year: 2010
Volume: 2
Issue: 2
Issue title
Informační vzdělávání a informační gramotnost
Information education and information literacy
Publication year
2010
ISSN
1804-2406
Note
  • Editorka čísla: Hana Landová
Editorial
Title Document
Editorial | 2–4
Landová, Hana
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání: vývoj v letech 2006-2010 na veřejných vysokých školách v ČR | 5–23
Landová, Hana; Civínová, Zdeňka
PDF
Informační gramotnost uživatelů vs. vyhledávací nástroje nové generace | 24–44
Sklenák, Vilém
PDF
Informační vzdělávání na vysokých školách v České republice: přehled, vývoj a další kroky | 45–52
Dombrovská, Michaela
PDF
Kde nechala škola díru: m-learning aneb Vzdělání pro záškoláky | 53–75
Lorenz, Michal
PDF
Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole | 76–86
Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš
PDF
Předmět informační vědy a informační vzdělávání | 87–105
Stodola, Jiří
PDF
Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti | 106–130
Kovářová, Pavla
PDF
Překlad zahraničního článku – Translations
Title Document
Nová koncepce informační gramotnosti pro digitální výukové prostředí ve vysokoškolském vzdělávání | 131–152
Markless, Sharon
PDF
Recenze knihy – Book review
Title Document
Media literacy: new agendas in communication | 153–155
Zadražilová, Iva
PDF
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Title Document
Informační vzdělávání pedagogů | 156–163
Potáček, Jiří
PDF
Přehled informačně-vzdělávacích aktivit Knihovny univerzitního kampusu MU v roce 2010 | 164–169
Kratochvíl, Jiří
PDF
Řízení virtuálních týmů: manažerská a organizační perspektiva | 170–186
Škyřík, Petr
PDF
Medailonek významné osobnosti – Profile of a notable person
Title Document
Patricia Senn Breivik | 187–189
Chudobová, Simona
PDF