Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 2006, vol. 55, iss. H41

Image
Issue title
Miloši Štědroňovi k 65. narozeninám
Miloš Štědroň at 65
Year
2006
Publication year
2007
ISSN
1212-0391
ISBN
978-80-210-4270-4
Department FF MU
Topic
Články
Page Title
[7]-9 Miloš Štědroň at 65 Macek, Petr; Steinmetz, Karel | pdficon
[11]-20 Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně Macek, Petr; Steinmetz, Karel | pdficon
[21]-38 Musik und Theater bei den Krönungsfeierlichkeiten in Prag 1627 Antonicek, Theophil | pdficon
[39]-46 Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky vztahu Veselka - Janáček Bártová, Jindřiška | pdficon
[47]-52 První barokní opera (1627) a sepolcro či oratorium (1628) v Praze? : La transformazione di Callisto e Arcade a La Maddalena, composizione Sacra di Giovan Battista Andreini Fiorentino : více než jen recenze sborníku Bohadlo, Stanislav | pdficon
[53]-59 Jak se Janáček stal sousedem-akademikem Drlíková, Eva | pdficon
[61]-62 Zugabe! Zugegeben, ganz daneben! Hoffmann-Kroper, Andreas | pdficon
[63]-74 85 let Čapkových Robotů a jejich proměn Horáková, Jana | pdficon
[75]-82 Is Leoš Janáček's Příhody Lišky Bystroušky a rejection of a romantic lie? Chew, Geoffrey | pdficon
[83]-94 Rozhlasové působení Karla Vetterla Macek, Petr | pdficon
[95]-103 Něco o hudbě a něco navíc z "Hovorů o zázracích" Caesaria z Heisterbachu Nechutová, Jana | pdficon
[105]-124 "S bobkovou ratolestí pokoje a palmou ctnosti" : k 325. výročí narození a 260. výročí úmrtí "českého Bacha" Jana Dismase Zelenky (1679-1745) Pečman, Rudolf | pdficon
[125]-146 Caldarova opera L'Amor non hà legge pro hraběte Questenberga, aneb, "Horší nežli čert je to moderní manželství" Perutková, Jana | pdficon
[147]-157 Skladatel v expandujícím (a bortícím se) světě Poledňák, Ivan | pdficon
[159]-169 Leoš Janáček a varhany Sehnal, Jiří | pdficon
[171]-177 Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini? Spáčilová, Jana | pdficon
[187]-192 K Blažkovu pojetí dvojsměrné alterace Steinmetz, Karel | pdficon
[193]-204 Zápas Apollóna s Dionýsem : sváteční zobrazení mýtu v díle Igora Stravinského Sýkora, Pavel | pdficon
[205]-211 Monte, onde honor, virtù, gloria rinverde! Šebesta, Josef | pdficon
[213]-216 Stará čeština v Janáčkově Výletu pana Broučka do XV. století Šlosar, Dušan | pdficon
[217]-224 "...a styl jiných komponistů je jako pojídání makarónů." : Bellerofonte Castaldi a jeho oslavná báseň na Claudia Monteverdiho Kouřilová, Iva; Študent, Miloslav | pdficon
[225]-230 Janáček and modernism Tyrrell, John | pdficon
[231]-235 Univerzál Válka, Josef | pdficon
[237]-241 Půlstoletí hudební vědy na brněnské alma mater Vysloužil, Jiří | pdficon
[243]-248 Několik poznámek k instrumentačním zvláštnostem Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy Zahrádka, Jiří | pdficon
Obrazová příloha
Page Title
[249]-265 Obrazová příloha | pdficon