Adámková, Stanislava

Name variants:

Adámková, Stanislava (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Adámková, Stanislava. Cesty do svaté země. Historie a současnost. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 45–47.

Article
Adámková, Stanislava. Rok Gogola v Brně a Budapešti. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 1, pp. 62–64.

Article
Adámková, Stanislava. Ruská moderna očima žáků a kolegů Anny Han. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 1, pp. 57–60.

Article
Adámková, Stanislava. Slovenská recepce současné západní translatologie. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 206–209.

Article
Adámková, Stanislava. Vliv Dobrovského a Lomonosova na rozdílnou stratifikaci současného českého a ruského jazyka. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 73–80.