Beljak Pažinová, Noémi

Name variants:

Beljak Pažinová, Noémi (preferred)
Beljak-Pažinová, Noémi
Pažinová, Noémi
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Beljak, Ján; Beljak Pažinová, Noémi. 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 315–317.

Article
Beljak Pažinová, Noémi. [Beljak, Ján et. al. Pustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009-2014]. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 312–313.

Article
Beljak Pažinová, Noémi; Beljak, Ján. Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 941–956.

Article
Beljak Pažinová, Noémi; Ragač, Radoslav; Beljak, Ján. Expressions of belief at Pustý hrad Castle of Zvolen in the light of small metal finds. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 397–412.

Article
Beljak Pažinová, Noémi; Ragač, Radoslav. Hrad Peťuša – šľachtické sídlo alebo mýtna stanica? : Konfrontácia archeologických a historických prameňov. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 187–201.

Article
Šimunková, Katarína; Beljak Pažinová, Noémi. Konzumácia mäsa na hradoch v novoveku : prípadová štúdia z hradu Dobrá Niva. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 511–521.

Article
Šimunková, Katarína; Beljak Pažinová, Noémi. Konzumácia mäsa na hradoch vo vrcholnom stredoveku: prípadová štúdia z hradu Peťuša. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 369–383.

Article
Beljak Pažinová, Noémi. Vrcholnostredoveký hrad Peťuša. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 453–467.

Article
Beljak Pažinová, Noémi; Beljak, Ján; Šimkovic, Michal. Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 583–595.