Charvátová, Kateřina

Name variants:

Charvátová, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Charvátová, Kateřina. Inventáře klášterních dvorů. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 125–134.

Article
Charvátová, Kateřina. Význam cisterciáckého řádu pro osídlení Čech. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 415–421.

Article
Charvátová, Kateřina. Vztah dvorů k vesnickému osídlení na panstvích cisterckých klášterů v Čechách. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 461–467.