Dufková, Kristýna

Name variants:
Dufková, Kristýna (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Article
Dufková, Kristýna; Blažek, Václav. Andrzej Zaborski (*7.10.1942 – †1.10.2014). Linguistica Brunensia. 2015.

Chapter

Chapter

Chapter

Article
Sukač, Roman; Šefčík, Ondřej; Dufková, Kristýna. K původu a fungování staročeského supina. Linguistica Brunensia. 2014.

Chapter

Chapter

Article
Blažek, Václav; Dufková, Kristýna. Psl. *plugъ < z germ. *plōgu-/*plōga- < kelt.?. Linguistica Brunensia. 2016.

Chapter

Chapter