Dufková, Kristýna

Name variants:

Dufková, Kristýna (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Article
Dufková, Kristýna; Blažek, Václav. Andrzej Zaborski (*7.10.1942 – †1.10.2014). Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 137–156.

Chapter
Dufková, Kristýna. Bibliografie. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 272–284.

Chapter
Dufková, Kristýna. Dřeviny. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 19–28.

Chapter
Dufková, Kristýna. Hesla. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 33–264.

Article
Sukač, Roman; Šefčík, Ondřej; Dufková, Kristýna. K původu a fungování staročeského supina. Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 5–15.

Chapter
Dufková, Kristýna. Kritéria výběru a lokalizace. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 29–32.

Chapter
Dufková, Kristýna. Makedonský temný vokál v lingvistickém diskurzu. In: Studia macedonica II. 2015, pp. 104–108.

Chapter
Dufková, Kristýna. Obsah. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 5–6.

Chapter
Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : names of some woody plants in the chosen Czech place names : summary. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 267–269.

Chapter
Dufková, Kristýna. Onomastika a vlastní jména. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 11–18.

Article
Blažek, Václav; Dufková, Kristýna. Psl. *plugъ < z germ. *plōgu-/*plōga- < kelt.?. Linguistica Brunensia. 2016, vol. 64, iss. 2, pp. 55–63.

Chapter
Dufková, Kristýna. Používané zkratky. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 270–271.

Chapter
Dufková, Kristýna. Přílohy. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 290–331.

Chapter
Dufková, Kristýna. Seznam grafů. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 289.

Chapter
Dufková, Kristýna. Seznam obrázků. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 285–286.

Chapter
Dufková, Kristýna. Seznam tabulek. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 287–288.

Chapter
Dufková, Kristýna. Úvod. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 7–10.

Chapter
Dufková, Kristýna. Závěr. In: Dufková, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 2021, pp. 265–266.