Hlubinková, Zuzana

Name variants:
Hlubinková, Zuzana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 32.

Article
Hlubinková, Zuzana. Jan Balhar osmdesátiletý. Linguistica Brunensia. 2011.

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Literatura. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Předmluva. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Příloha. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Seznam zkoumaných obcí. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Seznam zkratek a značek. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Summary. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Tvoření adjektiv. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Tvoření adverbií. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Tvoření číslovek. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010

Chapter
Hlubinková, Zuzana. Tvoření předložek. In: Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích. 2010