Jelínková, Jana

Name variants:

Jelínková, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Vignatiová, Jana. Břeclav-Pohansko - jihozápadní předhradí (výzkum 1960 až 1962) : kostrové hroby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 19771978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 135–154.

Chapter
Kudělka, Viktor. Člověk v revoluci : malá poznámka k velkému tématu. In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, pp. 245–250.

Chapter
Krejčí, Karel. Fyziologická črta v české literatuře. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, pp. 59–73.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Napoleonské epopeje L.N. Tolstého a S. Žeromského. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, pp. 89–101.

Article
Jelínková, Jana. Pátrání po souvislostech. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 3, pp. 1–5.

Article
Čáp, Pavel. Plátované nože z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 291–295.

Article
Jelínková, Jana. Pocta akademiku Lichačovovi. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 47–49.

Chapter
Bartoňková, Dagmar. Prosimetrum u Kosmy. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, pp. 151–163.

Article
Vignatiová, Jana. Součásti jezdecké výstroje z nálezů na Pohansku u Břeclavě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 161–198.

Chapter
Jelínková, Jana. Sympozium "Literatura, umění a revoluce". In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, pp. 281–288.

Article
Kalousek, František; Dostál, Bořivoj; Vignatiová, Jana; Šik, Augustin. Třetí pětiletí archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska (1969-1973). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 19771978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 155–175.

Chapter
Jelínková, Jana. Tzv. subjektivní styly a jejich zobrazování v uměleckých textech. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, pp. 337–349.

Article
Jelínková, Jana. Ve službách paměti národa : k osmdesátým narozeninám D.S. Lichačova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 127–129.

Article
Vignatiová, Jana. Velkomoravská studna z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 203–214.