Jelínek, Martin

Name variants:

Jelínek, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Jelínek, Martin; Květoň, Petr; Vobořil, Dalibor. Assessment of response pattern aberrancy in Eysenck Personality Inventory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, vol. 58, iss. P14, pp. 37–46.

Book
Dosedlová, Jaroslava; Burešová, Iva; Havigerová, Jana Marie; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena; Pučelíková, Alena; Slezáčková, Alena; Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016

Article
Jelínek, Martin; Květoň, Petr; Vobořil, Dalibor. Factor structure of the Spatial ability subtest of the Learning potential test. Klinická psychologie a osobnost. 2012, vol. 1, iss. 1, pp. 7–16.

Article
Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin; Květoň, Petr; Klimusová, Helena. Historická přístrojová technika na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Annales psychologici. 2014, vol. 1 (15), iss. 2, pp. 44–56.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena. Nadějné vyhlídky: optimismus a jeho vztah k naději. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, pp. 13–34.

Chapter
Burešová, Iva; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena. Vztah věku, genderu a dispozičního optimismu k chování souvisejícímu se zdravím. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, pp. 119–136.